Naše vize

 

S rozvojem civilizace a moderní společnosti prochází rodina a její role významnou proměnou. Zatímco dříve fungoval model tradiční široké rodiny, ve které se spojovalo několik generací najednou, současná společnost je značně atomizovaná. Prarodiče často nejsou v pravidelném kontaktu se svými dětmi a vnoučaty a vzájemné aktivity se mnohdy omezují jen na krátké návštěvy. Zejména ve městech tak dochází k tomu, že se pouta mezi zástupci mladší a starší generace zpřetrhávají.

 

Dnešní společnost je navíc orientovaná na výkon a okamžité uspokojení potřeb. Senioři, kteří logicky žijí v jiném rytmu, si pak mohou myslet, že ostatním již nemají co nabídnout a jsou nepotřební. Jejich potenciál a zkušenosti, které získávali desítky let, tak zůstávají mnohdy nevyužité. Přitom je spoustu seniorů, kteří mají chuť své znalosti předávat dál a naučit ostatní to, čím se zabývali celý život.

 

Kvůli rozvolnění tradičních vazeb o mnoho přichází i mladší generace. Zatímco řemeslná zručnost, dovednost věci vyrábět a tvořit, byla pro starší generace samozřejmostí, mladým lidem dnes tyto vlastnosti chybí. I na základní opravy v domácnosti je potřeba objednat specialistu, na tradiční česká jídla se chodí do restaurací. Přesto je spousta lidí, kteří by rádi tyto dovednosti měli, jen nemohou najít nikoho, kdo by je učil.

 

Cílem neziskové organizace Sdílny generací z.s. je vytvořit platformu pro sdílení znalostí a dovedností a propojit ty, kteří chtějí své zkušenosti předávat, s těmi, kteří chtějí nové zkušenosti získat.

 

Vrátit se na stránku O NÁS.